A 89/1995 (VII.14) Korm. rendelet szerint a munkáltatók kötelesek alkalmazottaik számára foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alapszolgáltatást biztosítani. A Benyovszky Orvosi Központ szakorvosai megszervezik és elvégzik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, az időszakos és soron kívüli szűréseket.

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat: olyan, elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése. Másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire. Harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően. Negyedrészt a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban.

Az üzemorvosi vizsgálatok ára, tartalma és gyakorisága a rendeletben kategorizált munkakörök szerint központilag meghatározott.

A Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alapszolgáltatás tényleges vállalási díja – a Magyar Orvosi Kamara ajánlásai alapján – egyedi megállapodás során jön létre a szerződést befolyásoló tényezők figyelembe vételével (összlétszám, munkaerő vándorlás, stb.).

Munkába lépés előtt foglalkozás egészségügyi vizsgálatra szükséges küldeni a munkavállalót, mely a munkáltató felelőssége. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség gyakorolja.

A Benyovszky Orvosi Központ igény szerint 6 havonta elküldi elektronikus vagy írott formában a munkavállalók üzemorvosi alkalmassági vizsgálatának lejárati idejét, hogy a munkáltató tervezni tudja, mikor hány munkavállalót kell vizsgálatra küldenie.

A munkáltató kötelessége alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi osztályba (A, B, C, D) történő besorolása. A munkáltató feladata a létszám, munkakör, illetve a besorolási változásokat az üzemorvos felé évente legalább egyszer, írásban jelezni. Az eredményes együttműködés érdekében foglalkozás egészségügyi szerződés hatályba lépésekor a munkavállalói létszámot, munkaköröket és a már elkészült kockázatbecslési jegyzőkönyvet szükséges az üzemorvosnak átadni, illetve másolatban vagy elektronikus úton eljuttatni.

A szolgáltatás díja (kiszámlázásra kerülő összeg) a szerződésben rögzített létszám valamint az elvégzett többlet vizsgálatok alapján kerül megállapításra. (Többlet vizsgálatnak számít a szerződéses létszám feletti alkalmassági vizsgálatok elvégzése.) A rendeletben kötelezően előírt, kiegészítő szakorvosi vizsgálat (pl.: labor vizsgálat, tüdőszűrés, ultrahang, szemészeti vizsgálat, biológiai expozíciós mutatók laboratóriumi vizsgálatai) térítés-köteles, melynek költségei a munkáltatót terhelik.

Kérjen ajánlatot online!